Imprint

Informacione Kontakti

BTP Holding SH.P.K.

Magj. Vushtrri – Mitrovice

42000 Vushtrri, Kosove

Email:  [email protected]

Tel: +383 44 777 703

Përjashtim Përgjegjësie

Autori nuk mban përgjegjësi për saktësinë, precizionin, aktualitetin, besueshmërinë dhe plotësinë e informacionit të dhënë.

Kërkimet për dëmshpërblime të natyrës materiale ose jomateriale që rrjedhin nga qasja, përdorimi ose mos përdorimi i informacioneve të publikuara, nga keqpërdorimi i lidhjes, ose nga ndërprerjet teknike janë përjashtuar.

Të gjitha ofertat janë pa detyrim. Autori rezervon në mënyrë të qartë të drejtën për të modifikuar, plotësuar, fshirë pjesë të faqeve ose ofertën e tërë pa njoftim të veçantë, ose për të ndalur publikimin përkohësisht ose përgjithmonë.

Të Drejtat e Autorit

Të drejtat e autorit dhe të gjitha të drejtat e tjera mbi përmbajtjen, imazhet, fotografitë ose ndonjë skedar tjetër në faqen e internetit i përkasin ekskluzivisht kompanisë BTP Holding ose mbajtësve të drejtave të veçantë të përmendur. Pëlqimi i shkruar nga mbajtësit e të drejtave të autorit duhet të merret paraprakisht për riprodhimin e çdo elementi.

Në bashkëpunim të ngushtë me ofruesit tanë të hostingut, ne përpiqemi të mbrojmë bazat e të dhënave nga qasja e paautorizuar, humbja, keqpërdorimi, ose falsifikimi sa më mirë që të jetë e mundur. Të dhënat personale të përdoruesve trajtohen si tërësisht konfidenciale dhe as nuk shiten as nuk janë të kaluara te palët e treta.

Kur qaseni në faqet tona të internetit, të dhënat e mëposhtme ruhen në skedarë log: Adresa IP, data, koha, kërkesa e shfletuesit dhe informacioni i përgjithshëm i transmetuar rreth sistemit operativ ose shfletuesit. Këto të dhëna përdorimi formojnë bazën për vlerësime statistikore, anonime, në mënyrë që të mund të identifikohen trendet me të cilat mund të përmirësojmë ofertat tona përkatësisht.

Politika e Privatësisë për Përdorimin e Google Analytics

Kjo faqe e internetit përdor Google Analytics, një shërbim analize webi të ofruar nga Google Inc. (“Google”). Google Analytics përdor “cookies”, që janë skedarë teksti të ruajtur në kompjuterin tuaj që mundësojnë një analizë të përdorimit të faqes nga ju. Informacioni i gjeneruar nga cookie rreth përdorimit tuaj të kësaj faqeje zakonisht transferohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Megjithatë, nëse anonimizimi i IP-së aktivizohet në këtë faqe, adresa juaj IP do të shkurtohet nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes mbi Zonën Ekonomike Evropiane.

Vetëm në raste të jashtëzakonshme do të transferohet adresa e plotë IP në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes, për të kompiluar raporte mbi aktivitetet e faqes për operatorët e faqeve, dhe për të ofruar shërbime të tjera të lidhura me përdorimin e faqes dhe përdorimin e internetit. Google mund gjithashtu të transferojë këtë informacion te palët e treta ku kërkohet me ligj, ose ku palët e treta përpunojnë informacionin në emër të Google. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkëngjitet me të dhënat e tjera të Google.

Ju mund të parandaloni instalimin e cookies duke rregulluar software-in e shfletuesit tuaj përkatësisht; megjithatë, ju lutemi vini re se nëse e bëni këtë, mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqeje në maksimumin e tyre. Duke përdorur këtë faqe, ju pranoni përpunimin e të dhënave rreth jush nga Google në mënyrën dhe për qëllimet e caktuara më sipër.

Dizajn, teknologji dhe programim

Talenko Agency
Webdesign & Online Marketing
www.talenkoagency.com